Signature-Teemischungen

Einzigartige Teemischungen, inspiriert von den wunderbaren Kreaturen, mit denen wir diese Welt teilen.

The Feline Blossom

40 gms | 20 Tea bags

The Laidback Elephant

40 gms | 20 Tea bags

A Hummingbird’s Holiday

40 gms | 20 Tea bags

Stripes of Energy

40 gms | 20 Tea bags

Berry Borealis

40 gms | 20 Tea bags

Sea Lion's Tea time

40 gms | 20 Tea bags